BAĞLA
site by dream@rt

DÜRÜSTLÜK

Düzgün, vicdanla və ədalətli çalışmaq.

Əməkdaşlıq

Müştəri və əməkdaşlarımıza biznes tərəfdaşı kimi yanaşmaq və hörmət etmək.

Məmnuniyyət

Müştərilərimizin aldığı xidmətdən, əməkdaşlarımızın isə yerinə yetirdiyi işdən razı qalmasına nail olmaq.

Yenilikçilik

Dinamik və rəqabətli bazarda inkişaf üçün daim yenifikirli və yaradıcı olmaq.

Sosial məsuliyyət

Öhdəliklərimizi cəmiyyətin, əməkdaş və tərəfdaşlarımızın, eləcə də ətraf mühitin bütün tələblərini nəzərə alaraq yerinə yetirmək.